Systeemintegratie: de voordelen
30 maart 2018 — Technologie

Systeemintegratie: de voordelen

Systeemintegratie: de voordelen

Gebruikt je onderneming verschillende softwaresystemen en databases voor het opslaan en verwerken van informatie? Indien deze systemen los van elkaar werken, brengt dat heel wat inefficiëntie met zich mee. Zo staat data vaak op verschillende of soms onbekende plaatsen, vraagt het beheren van gegevens veel tijd en is het verspreiden van informatie gevoelig voor menselijke fouten. Nochtans is het de bedoeling van technologie om je bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen, niet om het ingewikkelder te maken. Daarom helpt een systeemintegratie je met: Het behouden van consistente data over alle systemen heen; Het efficiënt en automatisch laten verlopen van belangrijke bedrijfsprocessen; De garantie op solide platformen die klaar zijn voor de toekomst.

Connectie

Dankzij systeemintegratie communiceren verschillende systemen met elkaar en functioneren ze als één geheel. De connectie tussen de systemen zorgt ervoor dat aanpassingen aan de data op één plaats automatisch doorgevoerd worden in je andere softwareapplicaties en databases.

Behoud van consistente data

Het vermijdt dus dat jij of je medewerkers dezelfde informatie meermaals op verschillende plaatsen manueel moeten ingeven. Ongeacht de applicatie die je op een bepaald moment gebruikt, de benodigde informatie is steeds consistent en up-to-date in bijvoorbeeld zowel je ERP- als CRM-systeem. Op die manier beschikken de juiste mensen en systemen op de juiste momenten over de informatie die ze nodig hebben om hun taken optimaal uit te voeren.

Deze meerwaarde was ook voor Pelckmans Uitgevers een belangrijke drijfveer om voor een zorgvuldige systeemintegratie te kiezen. Naast de ontwikkeling van verschillende webshops, was het voor hen namelijk een grote uitdaging om de systemen die achter de schermen draaien vlot met elkaar te laten communiceren. Zo werden hun CRM, ERP, PIM en Magento back-end aan elkaar gekoppeld.

Efficiënte en automatische bedrijfsprocessen

Daarnaast is systeemintegratie een grote meerwaarde voor de efficiëntie van je bedrijfsprocessen. Dankzij automatisatie win je namelijk kostbare tijd en reduceer je de kans op menselijke fouten aanzienlijk.
Zo zorgt een koppeling tussen je ERP, dat gelinkt is met meerdere systemen, en je online platform er voor dat je webshop automatisch aangevuld wordt met elk artikel uit je catalogus. Verder maakt een systeemintegratie het mogelijk om alle nodige informatie automatisch naar de productie, verzending en facturatie te sturen wanneer je klant een bestelling plaatst. Dit maakt het behandelen van orders aanzienlijk efficiënter, met grote tijdswinst en meer verkoop tot gevolg.


De volgende efficiëntiewinst zit in het reduceren van je voorraadkosten. Het koppelen van het voorraadsysteem met de shop bezorgt je een real-time beeld van de huidige stock. Op die manier kan je jouw voorraadbeheer beter plannen en vermijden dat je onverwacht out-of-stock gaat.


Bovendien verloopt je customer service veel vlotter wanneer systemen zoals het voorraad-, productinformatie-, kassa- en boekhoudsysteem met elkaar zijn geïntegreerd. Zowel B2C- als B2B-klanten kunnen hun order status op elk moment checken, hebben toegang tot real-time prijzen of promoties en beschikken over up-to-date productinformatie. Daarnaast opent het koppelen van verschillende bronnen van informatie deuren om heel persoonlijk te communiceren met zowel je klanten als leveranciers.

Hefboom voor de toekomst

Deze doorgedreven personalisatie in je dienstverlening wordt in de toekomst steeds belangrijker. Denk maar aan een integratie tussen je ERP of CRM met de software die je hanteert voor het verzorgen van je e-mailverkeer. Wanneer je deze systemen aan elkaar koppelt, beschik je over klantinformatie die nog vollediger is. Bovendien kan je elke klant met behulp van marketing automation heel persoonlijk bedienen.

Steeds meer ondernemingen zien het belang in van een omnichannel strategie, waarbij de klant absoluut centraal moet staan. De technologie die jij gebruikt om die klanten optimaal te bedienen moet dus op hen en de gebruikers afgestemd zijn, niet omgekeerd! Met behulp van een systeemintegratie beschikt je platform over een solide basis met systemen die op dezelfde golflengte zitten, waardoor je klaar bent om verder op te schalen in de toekomst.

Kom eens koffie drinken

Vraag een vrijblijvend gesprek aan en kom meer te weten over onze aanpak.