Alle berichten
Artikel

Systeemintegratie: de voordelen

Gebruikt je onderneming verschillende softwaresystemen en databases voor het opslaan en verwerken van informatie? Indien deze systemen los van elkaar werken, brengt dat heel wat inefficiëntie met zich mee. Zo staat data vaak op verschillende of soms onbekende plaatsen, vraagt het beheren van gegevens veel tijd en is het verspreiden van informatie gevoelig voor menselijke fouten. Nochtans is het de bedoeling van technologie om je bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen, niet om het ingewikkelder te maken. Daarom helpt een systeemintegratie je met: Het behouden van consistente data over alle systemen heen; Het efficiënt en automatisch laten verlopen van belangrijke bedrijfsprocessen; De garantie op solide platformen die klaar zijn voor de toekomst.

Behoud van consistente data

Het vermijdt dus dat jij of je medewerkers dezelfde informatie meermaals op verschillende plaatsen manueel moeten ingeven. Ongeacht de applicatie die je op een bepaald moment gebruikt, de benodigde informatie is steeds consistent en up-to-date in bijvoorbeeld zowel je ERP- als CRM-systeem. Op die manier beschikken de juiste mensen en systemen op de juiste momenten over de informatie die ze nodig hebben om hun taken optimaal uit te voeren.

Deze meerwaarde was ook voor Pelckmans Uitgevers een belangrijke drijfveer om voor een zorgvuldige systeemintegratie te kiezen. Naast de ontwikkeling van verschillende webshops, was het voor hen namelijk een grote uitdaging om de systemen die achter de schermen draaien vlot met elkaar te laten communiceren. Zo werden hun CRM, ERP, PIM en Magento back-end aan elkaar gekoppeld.

Efficiënte en automatische bedrijfsprocessen

Daarnaast is systeemintegratie een grote meerwaarde voor de efficiëntie van je bedrijfsprocessen. Dankzij automatisatie win je namelijk kostbare tijd en reduceer je de kans op menselijke fouten aanzienlijk.
Zo zorgt een koppeling tussen je ERP, dat gelinkt is met meerdere systemen, en je online platform er voor dat je webshop automatisch aangevuld wordt met elk artikel uit je catalogus. Verder maakt een systeemintegratie het mogelijk om alle nodige informatie automatisch naar de productie, verzending en facturatie te sturen wanneer je klant een bestelling plaatst. Dit maakt het behandelen van orders aanzienlijk efficiënter, met grote tijdswinst en meer verkoop tot gevolg.


De volgende efficiëntiewinst zit in het reduceren van je voorraadkosten. Het koppelen van het voorraadsysteem met de shop bezorgt je een real-time beeld van de huidige stock. Op die manier kan je jouw voorraadbeheer beter plannen en vermijden dat je onverwacht out-of-stock gaat.


Bovendien verloopt je customer service veel vlotter wanneer systemen zoals het voorraad-, productinformatie-, kassa- en boekhoudsysteem met elkaar zijn geïntegreerd. Zowel B2C- als B2B-klanten kunnen hun order status op elk moment checken, hebben toegang tot real-time prijzen of promoties en beschikken over up-to-date productinformatie. Daarnaast opent het koppelen van verschillende bronnen van informatie deuren om heel persoonlijk te communiceren met zowel je klanten als leveranciers.