Systeemintegratie: de voordelen | Indie Group
Alle berichten
Artikel

Systeemintegratie: de voordelen

Gebruikt je onderneming verschillende softwaresystemen en databases voor het opslaan en verwerken van informatie? Indien deze systemen los van elkaar werken, brengt dat heel wat inefficiëntie met zich mee. Zo staat data vaak op verschillende of soms onbekende plaatsen, vraagt het beheren van gegevens veel tijd en is het verspreiden van informatie gevoelig voor menselijke fouten. Nochtans is het de bedoeling van technologie om je bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen, niet om het ingewikkelder te maken. Daarom helpt een systeemintegratie je met: Het behouden van consistente data over alle systemen heen; Het efficiënt en automatisch laten verlopen van belangrijke bedrijfsprocessen; De garantie op solide platformen die klaar zijn voor de toekomst.

Behoud van consistente data

Het vermijdt dus dat jij of je medewerkers dezelfde informatie meermaals op verschillende plaatsen manueel moeten ingeven. Ongeacht de applicatie die je op een bepaald moment gebruikt, de benodigde informatie is steeds consistent en up-to-date in bijvoorbeeld zowel je ERP- als CRM-systeem. Op die manier beschikken de juiste mensen en systemen op de juiste momenten over de informatie die ze nodig hebben om hun taken optimaal uit te voeren.

Deze meerwaarde was ook voor Pelckmans Uitgevers een belangrijke drijfveer om voor een zorgvuldige systeemintegratie te kiezen. Naast de ontwikkeling van verschillende webshops, was het voor hen namelijk een grote uitdaging om de systemen die achter de schermen draaien vlot met elkaar te laten communiceren. Zo werden hun CRM, ERP, PIM en Magento back-end aan elkaar gekoppeld.

Hefboom voor de toekomst

Deze doorgedreven personalisatie in je dienstverlening wordt in de toekomst steeds belangrijker. Denk maar aan een integratie tussen je ERP of CRM met de software die je hanteert voor het verzorgen van je e-mailverkeer. Wanneer je deze systemen aan elkaar koppelt, beschik je over klantinformatie die nog vollediger is. Bovendien kan je elke klant met behulp van marketing automation heel persoonlijk bedienen.

Steeds meer ondernemingen zien het belang in van een omnichannel strategie, waarbij de klant absoluut centraal moet staan. De technologie die jij gebruikt om die klanten optimaal te bedienen moet dus op hen en de gebruikers afgestemd zijn, niet omgekeerd! Met behulp van een systeemintegratie beschikt je platform over een solide basis met systemen die op dezelfde golflengte zitten, waardoor je klaar bent om verder op te schalen in de toekomst.