Digitale strategie en de link met het vijfde leerjaar
17 oktober 2019 — Strategie

Digitale strategie en de link met het vijfde leerjaar

Digitale strategie en de link met het vijfde leerjaar

Digitale strategie toegelicht via leerstof van het vijfde leerjaar.

Verzamelingenleer maakt digitale strategie eenvoudig.

Toegegeven, verzamelingenleer is inmiddels verdwenen uit het leerplan basisonderwijs. En dat is jammer. Hoewel de basis van verzamelingenleer door wiskundigen als contradictorisch, en dus geen valide tool, werd bewezen heeft het wel degelijk zijn nut. De verzamelingenleer is desondanks zijn paradoxen uitgegroeid tot een basispakket én een middel om situaties binnen en buiten de wiskunde te bestuderen. Ook andere elementaire begrippen in de wiskunde, zoals functies, worden gedefinieerd in termen van verzamelingen. Het leent zich ook uitstekend tot het begrijpen van digitale strategie.

Toevallig net wat deze blogpost ambieert: digitale strategie toelichten via de principes van de verzamelingenleer. Digitale strategie voor het 5e leerjaar dus.

Wat is digitale strategie? En hoe kunnen verzamelingen je helpen?

Elke organisatie levert bepaalde goederen en/of diensten aan een bepaalde markt, langs bepaalde dragers en via specifieke kanalen (= technologie). Om je digitale strategie te realiseren is het dan ook zeer belangrijk om zowel de huidige markt, de huidige organisatie als de huidige technologische omgeving goed te snappen.

Maar dat is uiteraard niet voldoende. Een bedrijf dat zich wapent voor de toekomst, heeft op elk van die domeinen ook oog voor trends. We spreken hier bewust over trends en niet over hypes. Een trend is een duurzame structurele wijziging, waar een hype een tijdelijk ‘shiny new thing’ is, van voorbijgaande aard.

Digitale strategie met verzamelingen.

Schermafbeelding 2019 10 17 om 15 05 09

Je kan bovenstaand verhaal eenvoudig voorstellen en begrijpen met venndiagrammen. De kern van het verhaal ligt eigenlijk in de doorsnedes. Dit zijn de echte sweet spots! En digitale strategie is de ultieme sweet spot. De doorsnede van de vraag, het aanbod en de technologie verzameling.

1. Marketing strategy

De doorsnede tussen de vraag en het aanbod. De ideale combinatie tussen wat mensen vragen en wat jouw organisatie te bieden heeft. Een samenhangend geheel van keuzes die ervoor zorgen dat de organisatie een unieke positie verwerft in de sector waarbinnen ze actief is. De keuzes worden bepaald door de analyse van de mensen in je markt en de analyse van de bedrijfsmatige omgeving. Het bepalen van deze sweet spot vereist enige creativiteit, maar ook de moed om daadwerkelijk te kiezen.

Deze keuze zal vervolgens als leidraad fungeren voor alle verdere (tactische) acties. Dit is dus met andere woorden geen tijdverlies. Het doet je net tijd winnen omdat je nu beslissingregels hebt om dagdagelijkse decision-makings veel sneller te doen. Strategy drives action!

2. UX & service denken

De doorsnede tussen wat mensen vragen en hetgeen met een bepaalde technologie het meest waardevol is. Om die interactie tussen mensen en technologie te faciliteren, wordt het best uitgegaan van zogenaamde ‘Design Thinking’ methodes. Zo realiseer je de beste User Experience (UX). Het is duidelijk dat UX een essentieel onderdeel van CX uitmaakt (cfr. de wet van communicerende vaten, het vat ‘technologie’).
Toegegeven, bovenstaande termen zijn niet echt synoniemen. Echter, aan de grondslag ervan ligt eenzelfde belangrijke gedachtegang:

• verplaats je empathisch in het hoofd van de klant;

• experimenteer en test snel om tot de meest klantgerichte oplossing te komen;

• wees creatief en schakel steeds tussen het grote geheel en de details;

• stel alles visueel voor

• wees niet te snel tevreden: maak vele versies en test die uit.

3. Digital performance

De doorsnede tussen hoe je bedrijf opereert en welke technologie je daartoe kan inzetten om zo performant mogelijk te werken, met het oog op de beste klantervaring en je positie in de waardeketen.


Digitale business performantie heeft te maken met hoe goed je ‘tech stack’ je bedrijfsdoelstellingen en operations weet te ondersteunen. Hoe performant draait je organisatie, gelet op de doelstellingen?

4. Digitale strategie

De doorsnede tussen de vraag, het aanbod en de technologische opportuniteiten. De ideale combinatie tussen wat mensen vragen, wat jij te bieden hebt, via de best passende technologie, dragers of kanalen.

Een samenhangend geheel van keuzes over het inschakelen van specifieke digitale technologie waardoor de organisatie een unieke positie verwerft in de sector waarbinnen ze actief is.

Het bepalen van deze sweet spot vereist enige creativiteit maar ook de moed om daadwerkelijk te kiezen. Daarnaast is hier wel een aanvoelen van belang m.b.t. technologische ontwikkelingen en de aanvaarding daarvan door de mens. Belangrijk hierbij is te onthouden dat mens en organisatie bepalen welke technologie ingeschakeld dient te worden. Doe niks technologisch omwille van het technologische, maar wel in functie van de waarde voor je organisatie of je doelpubliek.

En nu we het toch over technologie hebben. Wist je dat jouw IT-collega’s ook te maken hebben met verzamelingen in digitale projecten?

Verder praten over technologie?

Vraag een vrijblijvend gesprek aan en kom meer te weten over onze aanpak.