Overzicht status codes | Indie Group
Alle berichten
Artikel

Overzicht status codes

We zijn allemaal wel al eens op een error-404 pagina beland, die ons verteld dat de “pagina niet gevonden” werd.

Over HTTP-status codes

De HTTP-status codes worden gebruikt door servers en browsers om met elkaar te communiceren. Wanneer iemand via zijn of haar browser een pagina van je website of webshop wil bezoeken, wordt als het ware een aanvraag ingediend bij de server waarop je site staat om die pagina te laden. Je server reageert op de aanvraag door middel van een HTTP-status code. Aan de hand van deze code weet de browser wat hij mag verwachten. Dit proces herhaalt zich elke keer wanneer een bezoeker of bot (robot) op je website of webshop komt.

De HTTP-status codes geven belangrijke informatie over een pagina. Ze zijn opgesteld aan de hand van een cijfercode om de status kort te kunnen weergeven en zijn opgebouwd volgens een bepaalde logica. Elk honderdtal staat voor een bepaalde service, waarin verschillende nuances zitten. Bijvoorbeeld staat bij de status code ‘error 404’ 400 voor een aanvraagfout en betekent 4 ‘niet gevonden’.

Aan de hand van status codes kunnen we makkelijk eventuele problemen opsporen. In onderstaand schema hebben we een voorbeeld uitgewerkt van hoe onze server met jouw browser kan communiceren.

Belangrijkste codes

Er zijn heel wat verschillende HTTP-status codes. We zetten de belangrijkste codes op een rijtje om jou inzicht te geven in wat ze ons willen vertellen.

STATUSCODES 1XX: INFORMATIEF

 • 100: Ga verder met de aanvraag.
 • 101: Er vindt een protocolwissel plaats.

STATUSCODES 2XX: SUCCES

 • 200: Dit is het beste antwoord die jouw server kan geven. De HTTP-status code 200 betekent dat alles ok is en dat de bezoekers van je website of webshop en zoekmachines zonder problemen alle inhoud zien.
 • 201: De aanvraag is voltooid en er wordt een nieuwe bron gemaakt.
 • 202: De aanvraag is aanvaard, maar nog niet helemaal afgehandeld.

STATUSCODES 3XX: OMLEIDING

Wanneer de HTTP-status code begint met het honderdtal 3, betekent de code dat het verkeer van die pagina wordt doorgestuurd naar een andere pagina. Er is dus een redirect gelegd op de desbetreffende pagina.

 • 301: Een definitieve redirect van de opgevraagde pagina naar een andere pagina.
 • 302: Een tijdelijke redirect van de opgevraagde pagina naar een andere pagina.
 • 303: Er is een andere URL, die moet bemachtigd worden door middel van een GET aanvraag.
 • 304: Het adres van de opgevraagde pagina is niet gewijzigd.

STATUSCODES 4XX: AANVRAAGFOUT

De status codes die beginnen met een 4, wijzen op een fout die zich voordoet bij het aanvragen van een bepaalde pagina op het web.

 • 400: Foute aanvraag
 • 401: De bezoeker is niet geautoriseerd om de pagina te bezoeken.
 • 402: Er is een betaling vereist om de pagina te bezoeken.
 • 403: De pagina werd gevonden, maar je hebt geen toegang gekregen van de server.
 • 404: De pagina werd niet gevonden.
 • 418: I’m a teapot! Deze HTTP-status code wordt ook het "Hyper Text Coffee Pot Control Protocol" genoemd.

  De 418 status code is een netwerkprotocol voor het controleren, monitoren, en diagnosticeren van koffiepotten. Het document werd op 1 april 1998 gepubliceerd… en is een 1 aprilgrap. De omschrijving van het protocol, dat een woordspeling op het woord Espresso bevat, maakte dit snel duidelijk: “there is a strong, dark, rich requirement for a protocol designed espressoly for the brewing of coffee.” Ondanks dat het protocol een 1 aprilgrap was, is het nog steeds te vinden op het internet.

STATUSCODES 5XX: SERVERFOUT

 • 500: Er is een interne serverfout waardoor de server geen enkele pagina weergeeft.
 • 502: Er vindt een ‘Bad Gateway plaats, dit betekent dat er een fout is tussen 2 servers.
 • 503: De status code 503 vertelt ons dat een pagina niet beschikbaar is. Bezoekers en Google Krijgen een lege pagina te zien. Het verschil met een 404 error is dat er geen aparte pagina wordt getoond.
 • 505: De http-versie wordt niet ondersteund

Belang voor zoekmachines

Zoekmachines zoals Google crawlen websites en webshops via een spider of robot. Het (kunnen) crawlen van een website of webshop is noodzakelijk om deze vervolgens te kunnen indexeren. Een goed werkende website of webshop is dus cruciaal voor je SEO-inspanningen. In dit onderdeel gaan we dieper in op de gevaren van enkele status codes voor de indexering door zoekmachines.

DEFINITIEVE REDIRECT

Wanneer een pagina permanent verhuist naar een nieuw adres is het enorm belangrijk om een permanente ofdefinitieve redirect te leggen. Je vertelt dan aan bezoekers en zoekmachines dat je pagina verhuist is en zorgt ervoor dat ze onmiddellijk de nieuwe pagina te zien krijgen. Het is voor SEO-doeleinden belangrijk een 301-redirect te leggen, omdat je opgebouwde SEO-waarde van de oude pagina hierdoor wordt overgedragen naar de nieuwe pagina.

Bij het ontwikkelen van een nieuwe website of webshop is het van belang om stil te staan bij het leggen van redirects. Het gebeurt namelijk vaak dat de URL-structuur van je website verandert. Om dit proces gestructureerd en vlot te laten verlopen, stel je het best een redirect plan op. In dit plan lijst je de oude URL’s op en leg je vast wat de nieuwe URL zal worden.

INTERNE SERVERFOUT

Bij de http-status code 500 is er een intern serverprobleem, dat zo snel mogelijk moet opgelost worden. Er wordt namelijk geen enkele pagina weergegeven aan gebruikers en Google. Google kan je website of webshopdus niet indexeren.

PAGINA NIET GEVONDEN

De error-404 code heeft geen negatief effect op je positie in de zoekresultaten, maar is uiteraard niet goedvoor de gebruikerservaring. Google verwijdert na verloop van tijd alle 404 errors uit zijn index. Het is dus belangrijk een 301-redirect te leggen, zodat de opgebouwde SEO-waarde niet verloren gaat.

Wist je dat een ‘pagina werd niet gevonden’ code ook in een soft-versie kan voorkomen? Voor bezoekers ziet deze status code eruit als een gewone error-404. Voor Google is dat echter niet het geval, want de server geeft eigenlijk een 200 status code door. Google ziet dus dat de pagina de lay-out heeft van een error-404 pagina, maar krijgt de melding dat alles ok is. Google blijft deze pagina dus indexeren en opnemen in de organische zoekresultaten. Dit is uiteraard niet de bedoeling.