Page 1 Created with Sketch.

Alle berichten

Shape Created with Sketch. Artikels

Vernieuwe webshop Novolab

Begin 2015 contacteerde Novolab Indie Group met de vraag om de webshop van het bedrijf te vernieuwen. Na enkele constructieve gesprekken kwam een nauwe samenwerking tot stand en ontwikkelden we de nieuwe webshop. Deze werd op 13 juli live geplaatst en met een tevreden gevoel kunnen beide partijen terugblikken op dit project. Novolab is een onafhankelijke verdeler van labomateriaal en materiaal voor medische instellingen. Het bedrijf heeft een catalogus met daarin meer dan 30.000 producten waarvan er 5.000 op stock liggen. Deze ruime keuze en snelle levering zijn maar enkele van de sterktes van Novolab. Voor een terugblik op de ontwikkeling en lancering van de nieuwe webshop contacteerden we Bram Gernaey. Hij is de voormalig IT & Marketing Manager en huidige General Manager bij Novolab. Kortom de geschikte persoon om een antwoord te geven op onze vragen en de ervaring van Novolab met jou te delen!

WANNEER ZIJN JULLIE BEGONNEN MET HET ONLINE VERKOPEN VAN LABORATORIUM MATERIAAL?

"Novolab NV startte in 2009 reeds met online verkoop. De shop werd in eerste instantie opgevat als een onderdeeltje van onze toenmalige website. Toch hadden we toen reeds een systeem dat rechtstreeks was gekoppeld aan ons ERP-systeem (Enterprice Resource Planning systeem). Hierdoor waren we in staat om onze catalogus ter beschikking te stellen, in real time voorraad en prijzen te tonen en orders te verwerken. Het ging ons in eerste instantie vooral om de catalogus. Helaas behoorden gebruiksvriendelijkheid, SEO en uitgebreide productinformatie toen niet tot de mogelijkheden van de software."

HOE ZIJN DIE PLANNEN OM ONLINE TE VERKOPEN TOT STAND GEKOMEN?

"Ik ben destijds in het familiebedrijf van mijn ouders terechtgekomen - dat ik sinds 2013 heb overgenomen - om me onder andere bezig te houden met het opzetten van enkele marketing activiteiten zoals het opzetten van promotiecampagnes, versturen van nieuwsbrieven en het uitbouwen en onderhouden van de website. Omdat we ook aan het nadenken waren om een nieuwe catalogus op papier te drukken, zijn we toen tot het besluit gekomen dat het beter was om eerst een degelijke productinformatiedatabase aan te leggen van waaruit we zowel een online als offline catalogus konden ontwikkelen. Bij de eerste webshop konden we al snel de bestaande database uit ons ERP systeem aanspreken en een beknopte catalogus ter beschikking stellen. De stap van online catalogus naar online verkoop is dan ‘snel’ gezet."

WAT WAS VOOR NOVOLAB DE GROOTSTE UITDAGING BIJ HET OPSTARTEN VAN EEN WEBSHOP?

"Met onze eerste webshop waren we al snel tegen beperkingen gebotst en in enkele valkuilen getrapt. Die eerste ervaring heeft ons geholpen om later een eerste Magento shop op te zetten, waaraan ik vanaf 2011 na de uren zelf of via freelancers naarstig bouwde en experimenteerde met de mogelijkheden." "Het gevolg was wel dat er niet altijd volgens de regels van de kunst werd omgesprongen met de programmatie van de webshop en dat een upgrade hierdoor problematisch werd. Toen we begin 2015 met Indie Group in zee gingen voor de verbouwing en restyling van onze Magentoshop was de eerste uitdaging de shop weer gezond maken en upgraden. Verder waren de uitdagingen eigenlijk nog grotendeels dezelfde als voorheen. De koppeling met ons ERP systeem (synchroniseren van registraties, prijzen, voorraad, orders) moest performant zijn en bovendien moesten we onze webshop ook via OCI (Open Catalog Interface) kunnen koppelen aan bepaalde inkoopplatformen."

WELKE ACTIES HEBBEN JULLIE HIERVOOR ONDERNOMEN?

"De expertise van Indie Group was bepalend! Een externe partner betrekken die het ganse proces in handen kan nemen was een belangrijkste stap voor Novolab. Om de verschillende koppelingen tot stand te brengen hebben we gebruik gemaakt van externe modules die in samenspraak met de fabrikanten ervan werden gecustomized door of onder toezicht van de programmeurs van Indie Group."

WAT WAREN DE REDENEN OM EEN NIEUWE WEBSHOP TE LATEN BOUWEN?

"Zoals eerder aangegeven was onze Magento shop als het ware 'ziek' en had hij dringend een dokter nodig. De upgrade om beveiligingslekken tegen te gaan en om gebruik te kunnen maken van de nieuwste mogelijkheden van Magento was belangrijk. Maar evenzeer zijn ook de steeds veranderende eisen die zoekmachines aan webshops stellen en de responsiviteit voor verschillende devices zoals tablets en smartphones belangrijke stimulansen geweest. Bovendien zien we ook de mogelijkheid om met de nieuwe webshop ons klantenbestand uit te breiden naar sectoren waar we minder actief waren of over de landsgrenzen heen. Op het vlak van gebruikerservaring zagen we vooral vooruitgang in een betere productpresentatie en de snelheid van de webshop."

WAT WAREN DE REACTIES VAN DE KLANTEN BIJ HET ZIEN EN ERVAREN VAN DE NIEUWE WEBSHOP?

"De eerste reacties zijn bijzonder goed. Het frisse design en de verbeterde presentatie van onze producten worden gesmaakt. Enkele klanten gaven ook al aan dat het fijn is dat de pagina’s heel snel laden."

HOE ZIET DE E-COMMERCE WERELD VAN LABORATORIUM MATERIAAL ERUIT?

"In onze sector springen steeds meer spelers op de kar van e-commerce, maar online verkoop blijft het kleine broertje van offline verkoop. Verschillende bedrijven kiezen er ook voor om geen eigen webshop uit te bouwen, maar via een samenwerkingsverband een webshop van een buitenlandse inkoopcentrale te personaliseren en te integreren in hun bestaande website. Dit heeft als voordeel dat je heel snel erg veel producten online kan aanbieden en verkopen. Maar in mijn ogen biedt dit te weinig mogelijkheden om je producten echt af te stemmen op jouw gebruikers en Google wordt zeker niet vrolijk van al die‘duplicate content’."

HOE ONDERSCHEIDEN JULLIE ZICH VAN DE CONCURRENTIE?

"Wij hebben bewust gekozen voor e-commerce als volwaardig verkoopkanaal. Naast de offline verkoop volgens de klassieke methode kiezen we dus bewust voor een webshop die we zelf in handen houden en beheren. De shop maakt deel uit van ons dynamisch en verjongd imago en biedt ons de kans om onze producten en zeker ook onze service in de verf te zetten. Een grote eigen stock, een snelle leverdienst - ook met eigen vervoer - maken dat we die dynamiek ook kunnen doortrekken in onze leveringen. Bovendien zijn we makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar zonder onpersoonlijke ticketsystemen, wachtbandjes of andere parapluutjes.

HEEFT DE NIEUWE WEBSHOP GEZORGD VOOR EXTRA OMZET, BEZOEKERS EN/OF NIEUWE KLANTEN?

"Onze webshop is in de eerste plaats nog steeds een online catalogus waar mensen op zoek gaan naar informatie. Klanten bestellen bij ons nog steeds hoofdzakelijk via fax of e-mail. In veel gevallen is dit omdat ze eenvoudigweg niet online kunnen of mogen bestellen, zoals bij bepaalde overheidsdiensten. Via de inkoopplatformen wordt de shop zeer intensief gebruikt, maar de bestellingen rollen in dat geval nog via de klassieke weg binnen. We zien wel een toename in registraties en online bestellingen. De betere performantie en gebruikerservaring maken ook dat bestaande klanten de shop meer gaan gebruiken. We kunnen ook met stip zeggen dat het aantal leads dat binnenkomt via de shop (via e-mail of formulier) opvallend stijgt. Dit heeft natuurlijk ook een positief effect op de offline verkoop."

HOE ZIEN JULLIE DE WEBSHOP VAN NOVOLAB VERDER EVOLUEREN IN DE TOEKOMST?

"Wij willen in de eerste plaats verder inzetten op gebruikerservaring: meer producten en betere productinformatie aanbieden. Idealiter evolueren we verder naar een webshop waarbij de klant zijn volledige gading vindt met alle nodige informatie zodat hij het nut niet meer inziet om nog verder te zoeken."

TOT SLOT, WELKE RAAD ZOU JE MEEGEVEN AAN MENSEN DIE EEN WEBSHOP WILLEN STARTEN?

"Twijfel niet, maar begin niet onbezonnen. Een goede webshop is een stevige job, dus zorg dat je de shop op zijn minst kan integreren in je bestaande verkoopsprocessen. Laat je hiervoor bijstaan door vakmensen die raad kunnen geven vóór je van start gaat. Dat zal de keuze voor de juiste software makkelijker maken en de kans op onverwachte kosten verkleinen." Nieuwsgierig hoe de vernieuwde webshop van Novolab er uit ziet? Neem dan snel een kijkje op www.novolab.be!