MExT

 — De benadering van MExT focust op een vlotte verkoop. Kmo’s worden opgebeld, er gaat een verkoper langs, die vult de EHBO-kit aan volgens de effectieve noden en het bedrijf kan weer een jaartje verder. Deze aanpak werkt perfect voor wie zich richt naar kleinere ondernemingen, maar de ambities van MExT reikten verder.

Een heldere strategie voor MExT
Klant Een heldere strategie voor MExT
Website mext.be
Een heldere strategie voor MExT

Nieuwe markt, nieuwe aanpak

 — De kans is groot dat er bij de aannemer om de hoek, bij je warme bakker of in je eigen kmo een EHBO-koffer van MExT in de kast te vinden is. MExT is namelijk dé referentie voor EHBO-materialen in België, Nederland en Duitsland.

MExT wou z’n producten ook in grotere en complexere organisaties introduceren. In productiehallen en fabrieken is kwalitatief EHBO-materiaal immers geen overbodige luxe. Maar hoe bereik je deze bedrijven? En op welke manier pak je de verkoop aan? Of samengevat: hoe zet je een nieuwe businessunit in de markt? Wij keken door onze strategische bril en namen de ambities van MExT maar al te graag onder de loep!

Een heldere strategie

 — Dat grotere bedrijven een compleet andere benadering vragen, stond vast vanaf de start. Er is immers meer nodig dan louter verkoop: grotere spelers hebben ook nood aan ontzorging en advies op maat. Tijdens een uitgebreide strategische oefening brachten we alles nauwgezet in kaart.

Kick-offmeeting

We schoven aan tafel met de CEO, marketing manager en customer service manager van MExT. Tijdens deze meeting verwierven we heel wat inzichten. Wat zijn de doelstellingen? Welke sectoren willen we benaderen? Is er een focusmarkt? Aan de hand van deze vragen kregen we een eenduidig beeld over de doelstellingen en wat we samen wilden bereiken. Bovendien maakte dit alles meetbaar van bij de start.

Challenge meetings

Om nog dieper op de doelgroep en positionering in te gaan, werden specifieke meetings ingepland om hen extra te challengen omtrent deze topics.

Doelgroep bepalen
Welke bedrijven willen we bereiken? En wie moet overtuigd worden? Essentiële vragen voor een potentieel succesverhaal. In grote bedrijven bleek de druk bezette preventieadviseur de te overtuigen partij. MExT moest dus een meerwaarde bieden door die te ontzorgen met een uiterst grondige kennis van de wetgeving, de nodige materialen, … Door de doelgroep gericht te bepalen konden we effectiever communiceren en boodschappen brengen die écht overtuigen.

Positioneringsoefening
Hoe verhoudt de nieuwe bedrijfsunit zich tot de bestaande activiteiten van MExT? Wat is de positie in de huidige markt? En hoe zit het met de perceptie bij preventieadviseurs en personen die hen beïnvloeden zoals de productiemanager, aankoopverantwoordelijke, … Allemaal vragen die ruim aan bod kwamen.

Daarnaast is de unieke meerwaarde t.o.v. bestaande spelers essentieel binnen die positionering. Tot slot speelde ook de verhouding tot het huidige MExT-verhaal een belangrijke rol: we wilden immers vermijden dat beide entiteiten in elkaars vaarwater kwamen en zo het publiek zou verwarren. Duidelijkheid en consistentie stonden centraal.

Tijd voor strategie

De persoonlijke aanpak die zo’n nieuwe bedrijfsunit vraagt, stond haaks op de huidige verkoopsbenadering van MExT. Er moest immers veel meer gewerkt worden vanuit een adviserende rol. Een eigen identiteit drong zich op om een heel duidelijk onderscheid te maken tussen de twee units. Wij hielpen graag met een nieuwe naam, een afzonderlijk online platform en dito socialmediakanalen, … Zo staat de nieuwe tak ondertussen helemaal op zichzelf.

De sterke strategie vormde de basis voor de verdere uitrol van de nieuwe businessunit. Alle communicatie, van online platform tot opvolgmails, werd opgebouwd rond de pijlers ontzorging, veiligheid en controle.

“Als bedrijf gespecialiseerd in directe verkoop hebben wij de hulp van Indiegroup ingeroepen toen we een nieuwe afdeling wilden oprichten, gericht naar een nieuw type klanten. Zij hebben ons zeer deskundig door het moeras van merkpositionering, -strategie en digitale marketing begeleid, telkens met de voetjes op de grond en geworteld in de praktijk. Hierdoor zagen we door het bos de bomen terug en konden we duidelijke beslissingen nemen."

CEO MExT

Klaar voor de shift

De volledige website werd opgebouwd rond één centraal doel: preventieadviseurs een afspraak laten maken voor een adviesgesprek. Om hen de weg naar de website te leiden, stelden we ook een uitgebreid digitaal marketingplan op. Hoe bereiken we de doelgroep? Hoe zorgen we dat ze contact opnemen? Wat gebeurt er na de contactopname? De digitale weg is immers het kanaal om leads en afspraken te generen en de verkoop te laten stijgen.

Het is duidelijk: bij Indie Group absoluut geen doekjes voor het bloeden, wel een doordachte strategie voor een succesvolle aanpak!

Eerste hulp bij strategie!

Wij zijn de end-to-end partner die jouw business richting helpt geven. Geen holle termen, wel een heldere strategie en resultaten om op te high-fiven!