Algemene voorwaarden

Offertes en prijzen

Schriftelijke bevestiging

Aanlevering van gegevens

Levertijd

Wijziging opdracht

Ontwikkeling van programmatuur

Gebruiksrechten

Domeinnamen en webhosting

Support

Service Level Agreement (SLA)

Abonnementen

Eigendomsvoorbehoud

Betalingsvoorwaarden

Aansprakelijkheid

Overmacht

Duur en beëindiging

Geheimhouding

Personeel

Niet-afwerving

Klachten

Waarborg

Nietigheden

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank