Overleeft jouw bedrijf de digitale wereld? | Indie Group
Alle berichten
Artikel

Overleeft jouw bedrijf de digitale wereld?

Processen en procedures die gisteren nog vernieuwend waren, zijn morgen passé. Businessmodellen en waardeproposities die in het verleden garant stonden voor continue groei worden vandaag uitgedaagd door nieuwe spelers. Zij maken gebruik van technische evoluties. Ja, de wereld verandert snel. De digitale transformatie is overal. De vraag is: is jouw organisatie er klaar voor? Meer dan ooit beseffen managers en ondernemers dat er verandering nodig is in alle domeinen van de bedrijfsvoering om succesvol te zijn in het nieuwe digitale tijdperk en de groei van hun organisatie te bestendigen. Welkom in de wereld van digitale transformatie, een omgeving waarin het digitale en fysieke naadloos verbonden zijn. Traditionele bedrijven die de digitale kloof willen overbruggen, moeten beseffen dat hun huidige organisatie niet gebouwd is om te wedijveren in deze nieuwe omgeving. Enkel wie de dynamiek van de digitale economie begrijpt en weet wat er speelt in de bedrijfswereld, heeft kans op slagen.

Klein maar krachtig

Tien jaar geleden hadden kleine bedrijven weinig kans om te concurreren met de grote spelers. Ze hadden simpelweg niet de financiële middelen en tijd. De time-to-value was te lang. Vandaag is technologie vaak schaalbaar en beschikbaar in aangepaste abonnementsformules. Het is niet langer het alleenrecht van de groten. Ook start-ups en kleine bedrijven beschikken over dezelfde wapens – lees technologie. Bovendien hebben de nieuwe en innovatieve bedrijven een gigantisch voordeel. Ze hebben niet de ‘legacy’ waar veel grote bedrijven mee worstelen: gedateerde technologie, conservatieve workflow, complexe businessprocessen of een antieke manier van denken. Kleiner staat voor flexibeler.

Nieuwe en innovatieve bedrijven vertrekken vanuit een andere ingesteldheid om de onvoorspelbaarheid van de omgeving aan te pakken. Het zijn adaptieve organisaties: A-organisaties. Aimé Heene, professor emeritus management, zegt dat ze zich neerleggen bij het onvermijdelijke karakter van onvoorspelbaarheid: de toekomst is bij voorbaat onvoorspelbaar en onkenbaar. Een A-organisatie weet dat de toekomst aanwezig is als je bereid bent om ze waar te nemen en zelf te creëren. Die flexibiliteit is de reden waarom start-ups en innovatieve bedrijven bestaande markten onder druk zetten.

Extern referentiekader


De digitale transformatie is onvermijdelijk. Bedrijven die willen overleven moeten zichzelf heruitvinden. Enkel wie dat beseft, slaagt. Traditionele bedrijven waarbij de command-and-control-managementstijl de modus operandi blijft, krijgen het steeds moeilijker. Alles wordt van bovenaf opgelegd en er is geen ruimte voor inbreng van medewerkers. Die bedrijven verliezen klanten, marktaandeel en hun eigen bestaansrecht. Wie zegt dat innovatie een interne aangelegenheid is en van bovenaf gestuurd wordt, komt altijd te laat.

Traditionele organisaties hanteren een intern referentiekader: het management controleert wat de organisatie weet en kan. A-organisaties passen zich aan de omgeving aan. Ze zijn nieuwsgierig, authentiek en het management maakt zaken mogelijk. A-organisaties verbinden, ontwikkelen en vernieuwen op basis van visie en missie, en persoonlijke en organisatorische groei. Het nieuwe groeimodel staat voor samenwerking met één gemeenschappelijk doel. Alle kennis binnen de organisatie wordt ingezet om dat doel te bereiken. Het is het bijeenbrengen van gedreven mensen met kennis vanuit verschillende disciplines. Dit is cause-and-collaborate-management. Design thinking biedt de oplossing voor innovatie waarbij het antwoord niet voor de hand ligt of een bestaande aanpak niet de gewenste resultaten oplevert.

Design thinking in de praktijk

Interne en externe referentiekaders kunnen perfect naast elkaar bestaan in een organisatie. Toch is het externe kader nodig als je kiest voor digitale transformatie.

Dat betekent dat je een of meerdere designteams opricht met vertegenwoordigers uit de hele organisatie. Van directie tot marketing, van sales tot HR. Samen zoeken ze antwoorden op één centrale vraag waarbij zij invloed hebben op de oplossing. Bijvoorbeeld hoe je online activiteiten integreert in de volledige organisatie. Het designteam voelt de nood, ziet het collectief belang en is bereid een extra bijdrage te leveren. Daarvoor heb je de juiste mensen nodig. Mensen die écht deel willen uitmaken van het team met voldoende beslissingsbevoegdheid, tijd, expertise, toegang tot informatie en toekomst binnen het bedrijf.

End-to-end-aanpak

Digitale transformatie is een end-to-end-inspanning: geïntegreerde business transformatie waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen. Het heeft weinig zin om verschillende bedrijfsprocessen als eilandjes te benaderen en die los van elkaar te moderniseren. Denk vanuit je centrale doelstellingen en bedrijfsvoering: pak de kern aan voor een solide basis. In het geval van een webshop zorg je bijvoorbeeld voor een schaalbaar en flexibel e-commerceplatform, maar denk je ook na over het efficiënt beheren van productinformatie. Eventueel via een Product Information Management-systeem (PIM). En wat met het doorsturen van informatie binnen verschillende afdelingen en je CRM-systeem? De verschillende onderdelen maken deel uit van een groter geheel. Aan de basis moet een solide en flexibel netwerk van communicerende technologieën staan. Van daaruit bouw je verder en moderniseer je de complete organisatie en bedrijfsvoering.

Een voorbeeld? De chatbot op een website of web- shop. Kunstmatige intelligentie geeft sitebezoekers antwoorden op hun vragen en verleent service. Zij willen op een aangemane en snelle manier antwoord. Een chatbot kan alleen direct antwoorden als alle systemen in real-time data verwerken. En daarvoor is een goede basis nodig, anders mis je straks de boot.

Een digitale transformatie is geen project maar een continu proces. Vandaag ligt de focus op data-analyse, maar kunstmatige intelligentie en machine learning steken nu al de kop op als disruptieve technologie.

Inzicht dankzij technologie

Een vaak gemaakte fout bij digitale transformatie is dat er te veel aandacht besteed wordt aan de technologie, en niet aan wat het oplevert voor je organisatie en klanten. Door sneller data te verwerken, stem je de customer experience af op het individu en neemt de context toe. Zo creëer je in real-time inzichten die de basis vormen voor betere beslissingen. Dat is het concurrentiële voordeel van een digitaal bedrijf: je kan veel sneller reageren op gebeurtenissen en veranderingen. De grootste uitdaging is niet langer de technologie, maar het snel benutten van kansen. Met interne silo’s in je organisatie en een klassieke supply chain is dat haast onmogelijk.

Data is fundamenteel om gefundeerde en snelle beslissingen te nemen, maar data is ook misleidend. Niet alle gegevens zijn even bruikbaar. Terwijl klassieke bedrijven scherpstellen op omzet en cijfers uit het CRM-systeem, zijn in een digitale omgeving de mogelijkheden enorm. Ga na welke feiten tot interessante inzichten leiden. Het correct verzamelen, analyseren en interpreteren van data vormt een van de grootste uitdagingen. En daar komt het menselijk aspect op de proppen. In een digitale transformatie is de mens de grootste onderscheidende factor. In een bedrijf zijn dat je medewerkers. Hun knowhow en creativiteit zorgen ervoor dat de technologische mogelijkheden maximaal benut worden. Hun kennis, inzicht en motivatie maken het verschil.

Download hem nu en kom meer te weten over pim!

download PIM whitepaper