Kenniscentrum

Sharing is caring. E-books, templates, tools, infographics, ...

  • Kopie van CX Customer experience afbeelding Infographic B2B E-commerce Flywheels Het is duidelijk dat een lineair overtuigingsproces de digitale transformatie niet door- staat. Maar dat is ook zo voor het verkoopproces. Download
  • DMU Infographic B2B E-commerce de DMU Je verkoopt niet enkel aan de CEO of zaakvoerder. Algemeen beschouwd kan een DMU uit verschillende personen bestaan, elk met een eigen rol. Download
  • Micromomenten Infographic B2B E-commerce micromomenten Micromomenten zijn kleine, doch cruciale stapjes in de customer journey. Een micromoment zit vol intenties. Samengevat gaat het om deze 4 ‘I-want-to-moments’. Download
  • JTBD meets journeys 1 Infographic B2B E-commerce Jobs-To-Be-Done “Voor welke taken of jobs zou een bepaald persona mijn website bezoeken?” Dat is de vraag die je moet stellen om de jobs-to-be-done in kaart te brengen. Download
  • Types JTBD Infographic B2B E-commerce types Jobs-To-Be-Done ‘Jobs’ in de ruime zin van het woord, er kan een onderscheid gemaakt worden tussen functionele jobs, emotionele jobs en sociale jobs. Download