Page 1 Created with Sketch.

Alle berichten

Shape Created with Sketch. Artikels

Welke data zitten in je PIM?

Welke type data of gegevens in PIM worden bijgehouden is afhankelijk van de context van het bedrijf. Met name de maturiteit rond data management speelt een grote rol. Daarnaast spelen uiteraard de bestaande infrastructuur en systemen een rol. Deze zullen immers bepalen welke productdata in PIM dan wel een flankerend systeem opgeslagen en onderhouden worden.

Maar wat is productdata?

Hoewel PIM-software wordt gebruikt voor product data management, kunnen we in het algemeen wel een onderscheid maken naar de diverse types productdata en hun plaats in het PIM-systeem. Men kan stellen dat van zodra data een transactioneel of analytisch karakter krijgen deze per definitie niet in de PIM worden onderhouden. Analytische en transactionele gegevens bevinden zich dus vaak buiten de PIM.

In de figuur geven we alle data types mee die een PIM kan bevatten. Hoe donkerder het kleur van het type data, hoe relevanter het is deze gegevens op te nemen in de PIM. Zo wordt als snel duidelijk dat PIM de eerste stap kan betekenen naar master data management.