Welke data zitten in je PIM? | Indie Group
Alle berichten
Artikel

Welke data zitten in je PIM?

Welke type data of gegevens in PIM worden bijgehouden is afhankelijk van de context van het bedrijf. Met name de maturiteit rond data management speelt een grote rol. Daarnaast spelen uiteraard de bestaande infrastructuur en systemen een rol. Deze zullen immers bepalen welke productdata in PIM dan wel een flankerend systeem opgeslagen en onderhouden worden.

Download PIM whitepaper
Datapim

PIM datatypes

In de figuur geven we alle data types mee die een PIM kan bevatten. Hoe donkerder het kleur van het type data, hoe relevanter het is deze gegevens op te nemen in de PIM. Zo wordt als snel duidelijk dat PIM de eerste stap kan betekenen naar master data management.

Download PIM whitepaper