Van klantreis naar jobs-to-be-done: denkkaders om je… | Indie Group
Alle berichten
Artikel

Van klantreis naar jobs-to-be-done: denkkaders om je persona’s echt goed te begrijpen.

Je klanten empathisch begrijpen is essentieel om een persona te kunnen uitwerken die relevant is voor zowel marketing- als platformdoeleinden. Een persona steunt op uitgebreid onderzoek en niet op giswerk. Je kan die inzichten het best verwerven via specifieke onderzoeksmethodes (interviews, focusgroepen, participerende observatie, enquêtes, ...)

“Voor welke taken of jobs zou een bepaald persona mijn website bezoeken?” Dat is de vraag die je moet stellen om de jobs-to-be-done in kaart te brengen.

Het jobs-to-be-done-framework geeft je een no-nonsense, maar holistische kijk op de noden en motivaties van de gebruikers. Het helpt je ook om hun pijnen en winsten beter te begrijpen. Deze informatie zorgt dat jij de perfecte omgeving kunt scheppen. ‘Jobs’ moeten hier in de ruime zin van het woord begrepen worden. Zo kan je een onderscheid maken tussen functionele jobs, emotionele jobs en sociale jobs.

Download hiet het volledige ebook!

Download