Trends in de markt op je radar krijgen | Indie Group
Alle berichten
Artikel

Trends in de markt op je radar krijgen

Enkele onderzoeksmethoden om je daarbij te helpen.

Ontdek wat uw klanten echt willen.

Download hier het volledige E-book!

Download
Infographic Vraag People trends

8 Methoden

1. Etnografisch onderzoek

Deze methodiek wordt gebruikt om verschillende bevolkingsgroepen te onderscheiden en ze in kaart te brengen. Onderzoekers baseren zich hierbij o.m. op talige aspecten en volksgebonden culturele fenomenen. Hier gaat het vooral om kwalitatief begrijpen van de markt, de mensen. Het ‘waarom’ vatten.

2. Interviews en/of focusgroepen

Vragen stellen, hetzij individueel van mens tot mens (interview), hetzij in groep (focusgroep). Door dit in groep te doen, kan extra interactie ontstaan tussen de deelnemers van het groepsinterview.

3. Persona’s

Het creëren van archetypes van mensen in de markt, zogezegde personages. Bepaalde personages die voor jouw organisatie het doelpubliek zijn.

4. Customer journeys

Customer journeys, oftewel klantreizen, zijn gesimplificeerde grafische voorstellingen van de reis die klanten bij jouw bedrijf doormaken. Het gaat om touchpoints, moments of truth en de diverse emotionele gemoedstoestanden die daarbij worden opgeroepen.

5. Jobs to be done

Bepalen voor welke job of taak klanten jouw product, dienst of zelfs platform kunnen gebruiken. Welke taken doen klanten? En hoe haakt jouw organisatie hierop in? Een essentieel framework om de waarde voor je klanten als mens in te schatten.

6. Web data analytics

Mensen zeggen soms niet altijd wat ze echt doen. In een digitale wereld is het niet nodig om zulke zaken aan mensen te vragen. Hun digitale acties verklappen hun sporen. En die onthullen de waarheid, geen ontkennen aan.

7. Social data analyse

De mens is een sociaal dier en dankzij sociale media kan je nu heel wat inzicht verkrijgen in welke mensen het meest relevant zijn voor jouw organisatie.

8. Trefwoordenonderzoek

Een bekende techniek in de wereld van zoekmachine-optimalisatie (SEO) om met bepaalde pagina’s van je website goed vindbaar te zijn in Google voor specifieke trefwoorden. Maar het levert nog veel meer op. Je legt zo ook een discours bloot in de markt, leert er hoe je in de taal van de klant spreekt, etc.

Download hier het volledige E-book!

Download