Page 1 Created with Sketch.

Alle berichten

Shape Created with Sketch. Artikels

Trends in digitale transformatie zorgen voor stijgende nood PIM

De relevantie van PIM gaat voorbij de retailer.

PIM, productinformatiemanagement, verwijst naar een software oplossing om product informatie te beheren. Een PIM-oplossing richt zich op alle gegevens die nodig zijn om het product te vermarkten en verkopen. Steeds vaker groeit een PIM ook uit tot een totale Master Data Management oplossing. Bovenstaande problematiek lijkt je misschien nuttig als je over retailers nadenkt. Maar het geldt niet alleen voor retailers. Ook groothandels en producenten kunnen hier zeker over meepraten. Door de trends gedreven door digitale transformatie, zal elk bedrijf op korte tot middellange termijn met deze problematiek geconfronteerd worden. Wij zetten deze graag even voor u op een rijtje.

Van content naar context

Multimediale productdata worden gebruikt in samenhang met klantdata (crm) om tot persoonlijke aanbiedingen en informatie te komen. Vanuit PIM kom je dan ook al gauw op het domein van een Master Data Management platform. Maar laat ons stap voor stap beginnen en eerst het alom tegenwoordige ERP-systeem een uitbreiding geven door PIM.

360° product en klant inzicht

Er is nood aan een uniform beeld op de producten. In de nabije toekomst zal deze bovendien verrijkt worden met klanten-data. Verticale integraties in de keten en het verdwijnen van de tussenschakel: leveranciers van goederen zullen initieel hun partners ondersteunen met het aanbieden van datapools zodat de juiste informatie aan de eindklant via tussenschakels helemaal correct is. Vergis je echter niet, digitale transformatie doet de kloof tussen producent en verbruiker steeds kleiner worden. De tussenschakel verdwijnt geleidelijk aan. We merken op dat zogenaamde “Direct-to-consumer-modellen” het nieuwe normaal zijn geworden.

Semantische web & artificiële intelligentie

Semantische web technologie maakt van data interpreteerbare content voor andere machines. Het is de brandstof waarop artificiële intelligentie draait. AI is immers niet veel meer dan “automated data analysis”. Deze transformatie betekent dat veel organisaties behoefte hebben aan Product Informatie Management (PIM) of een Psycholoog tussen marketing en IT.