Snel groeien met Growth Hacking | Indie Group
Alle berichten
Artikel

Snel groeien met Growth Hacking

‘Growth hacking’! Het is de laatste jaren uitgegroeid tot een echt marketing buzzwoord. Toch weten weinig belanghebbenden wat de populaire term nu precies inhoudt en hoe het een meerwaarde kan zijn voor hun onderneming. Hoe gebruik je namelijk gerichte acties op kleine schaal met een realistisch budget als hefboom voor een continue groei van je organisatie?

Waarom Growth Hacken?

Growth hacking wordt vaak gebruikt in start-ups, omdat het hen toelaat te groeien met een beperkt budget. Nochtans kunnen ook grote ondernemingen heel wat meerwaarde uit dergelijke technieken halen. Denk maar aan grote spelers zoals Google, Facebook, Youtube, LinkedIn, Airbnb en Uber. Stuk voor stuk snel groeiende ondernemingen die tot op vandaag optimaal growth hacking technieken toepassen.

Snel en budgetvriendelijk schakelen
Door de voortdurend veranderende digitale marktomgeving van vandaag is elke onderneming verplicht snel te schakelen. Bij kleine bedrijven gaat dit vaak eenvoudiger dan bij grotere ondernemingen. Nochtans streven steeds meer grote organisaties ernaar om de statische cultuur en traditionele marketingtechnieken aan te vullen met dynamische en flexibele tactieken. Growth hacking is een van die tactieken die je toelaat snel en budgetvriendelijk strategische kanalen te vinden waarin nog grote groei mogelijk is. Door op kleine schaal te experimenteren met verschillende marketingcampagnes en daarna de data te analyseren, ben je in staat snel gefundeerde beslissingen te nemen in de dynamische bedrijfsomgeving van vandaag.

Een ander gevaar is dat je als onderneming volledig de mist in gaat door meteen op grote schaal acties uit te rollen die niet voldoende gebaseerd zijn op harde data, met een financiële kater tot gevolg. Als je aan de hand van data continu kleine verbeteringen toepast, kan je dat financiële risico voor een groot stuk beperken en je return on investment (ROI) aanzienlijk verhogen.

Leer je markt beter kennen
Vanuit een buikgevoel grootschalige marketingcampagnes naar de markt uitrollen, is eigenlijk een beetje gokken, afwachten en hopen dat je het bij het rechte eind hebt. Vóór de lancering van dergelijke campagnes is er geen enkele garantie dat je doelgroep op die manier en met dergelijke boodschap wil benaderd worden.

Daarentegen staat het continu analyseren van data gelijk aan luisteren naar je klanten. De kleinschalige marketingexperimenten bieden je een snelle blik op wat door je doelgroep gesmaakt wordt en welke boodschap voor hen relevant is. Laat je daarbij niet ontmoedigen wanneer de resultaten op het eerste zicht niet zijn wat je er van verwacht had. Integendeel, ook dit is waardevolle informatie om je marketing telkens beter op je doelgroepen af te stemmen. Wees dus niet bang om te falen en bouw verder op kleine successen om de markt waarin je actief bent beter te bedienen.

groeien is niet gratis, het heeft altijd een prijs

Hoe Growth Hacking toepassen?

Eerder in dit artikel werd growth hacking al vergeleken met een wetenschappelijk onderzoek. Wanneer je de techniek succesvol wil inzetten, hanteer je daarom het best een duidelijk gedefinieerd proces. Dit laat je toe om experimenten gecontroleerd, snel en herhaaldelijk uit te voeren.


1. Stel meetbare doelstellingen op

Om efficiënt te groeien heb je nood aan focus. Daarom moet je eerst algemene doelstellingen vertalen in kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s), die belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van je organisatie. KPI’s zijn cijfermatige, meetbare doelstellingen die aangeven wat je gedurende een bepaalde periode wil bereiken, bijvoorbeeld 20% meer contactaanvragen of 15% meer online bezoekers dan vorig jaar.

2. Implementeer juiste meetpunten

Om te weten of deze doelstellingen ook effectief gerealiseerd worden is het belangrijk dat de juiste meetpunten op de juiste plaats zijn geïmplementeerd. Zonder een doelgericht meetplan kan je de relevante data niet voldoende analyseren om gefundeerde beslissingen te maken. Bovendien is het bij de definiëring van je meetplan belangrijk om te weten hoe je klant online navigeert. Neem tijdens deze fase dus ook de customer journey van elke doelgroep bij de hand.

3. Voer het experiment uit

Na het definiëren van concrete doelstellingen en een meetplan, kan je het experiment uitvoeren. Een controlegroep die niet aan het experiment blootgesteld wordt, kan daarbij een meerwaarde zijn omdat het je toelaat te vergelijken. Zo kan je bijvoorbeeld een A/B-test uitvoeren waarbij de ene groep een e-mail met een volledig nieuwe template ontvangt en de andere groep de traditionele e-mail in de mailbox krijgt.

4. Evalueer en optimaliseer

Grijp in deze fase terug naar je analytics om het succes van het experiment na te gaan. Dit is de stap waar de meeste waarde voor je onderneming kan gecreëerd worden. De verzamelde data geven je namelijk veel waardevolle inzichten over je doelgroep en groeimogelijkheden van je ondernemeing. Bouw na deze fase verder op succes en leer uit gefaalde acties.

Download hem nu en kom meer te weten over pim!

download PIM whitepaper