Project in de kijker: Social media CID LINES | Indie Group
Alle berichten
Artikel

Project in de kijker: Social media CID LINES

Het West-Vlaamse bedrijf CID LINES contacteerde Indie Group om hen bij te staan bij het gebruik van social media. Het bedrijf was reeds actief op de belangrijkste social media kanalen, maar wil meer halen uit het gebruik ervan en doet daarom een beroep op onze expertise. Indie Group is een nauw betrokken en proactieve partner geworden van CID LINES. We werken heel gestructureerd samen en daarbij staan een goede communicatie, flexibiliteit en kennisdeling centraal. Onze samenwerking als partner werpt reeds zijn vruchten af, zo is er een gemiddelde stijging van het aantal volgers op de social media kanalen met 7 %, een toename van het bereik en de interactie, etc. Ben je benieuwd hoe we tegemoet komen aan de behoeften van CID LINES en deze positieve resultaten kunnen realiseren? We bieden jou samen met Shari van het Marketing Team van CID LINES een inkijk in dit project.

Social media valkuilen

Het gebruik van social media binnen je organisatie lijkt misschien eenvoudig, maar heel wat bedrijven worstelen met het juist inzetten van dit communicatiemiddel. CID LINES was zich bewust van het belang van social media en was daarom reeds actief op heel wat social media kanalen: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en YouTube. Het Marketing Team had echter heel wat strategische vragen en de omkadering van het gebruik van social media was niet voldoende.

Social media strategie als basis

De eerste stap naar een gestructureerde oplossing was het opstellen van een strategie voor het gebruik van social media bij CID LINES. Deze strategie bevat een omkadering van het gebruik van social media en geeft antwoorden op strategische vragen zoals 'waarvoor gebruiken we social binnen onze organisatie?', 'met wie willen we communiceren via social media? en 'wat willen we bereiken met social media?'.

De social media strategie helpt CID LINES begrijpen waar het bedrijf naar toe wil met social media binnen de organisatie. Om de strategie onmiddellijk in de praktijk te kunnen uitvoeren, hebben we een concreet plan van aanpak opgesteld met daarin verschillende workflows en een implementatieplan. Deze hands-on aanpak vormt een goede en gebruiksvriendelijke basis om social media juist in te zetten.

Zoals Shari reeds aangehaald heeft stellen we ook elke maand een content plan op en voeren we dit plan in overleg uit. We doen dit aan de hand van een contentkalender. Dit is een erg efficiënte manier om de sociale media updates via de verschillende kanalen te beheren. Het zorgt voor de juiste balans tussen commerciële en informatieve updates waarbij we steeds optimaal de verschillende kanalen gebruiken.

Positieve resultaten

De eerste twee maanden waarin we gebruik gemaakt hebben van een contentkalender, met de opgestelde strategie in het achterhoofd, zijn achter de rug en de eerste resultaten zijn enorm positief. Het aantal volgers op de verschillende social media kanalen van CID LINES is gemiddeld met 7 % toegenomen. Wat zeker even belangrijk, of zelfs belangrijker is, is de sterke stijging van de interactie van de doelgroep. Het aantal likes, reacties, favorieten, retweets en andere interacties zijn enorm toegenomen.

Evolutie van het bereik op Facebook

Evolutie van de interactie op Facebook

We zijn heel tevreden en enthousiast over de samenwerking, er is een heel goede communicatie en veel flexibiliteit. Het is een motiverende samenwerking die ook onze medewerkers van het Marketing Team veel inspiratie geeft. We leren veel van elkaar en je merkt dat we steeds beter op elkaar afgesteld zijn. Het is vooral heel geruststellend dat alles loopt en vooral heel goed loopt!