Online catalogus tot volwaardig verkoopkanaal | Indie Group
Alle berichten
Artikel

Online catalogus tot volwaardig verkoopkanaal

Meer dan anderhalf jaar geleden lanceerde Vermeersch-Deconinck, samen met Indie Group, haar eigen webshop. Vermeersch-Deconinck was voordien al enkele jaren online aanwezig met een catalogus. Stap voor stap evolueerde de online activiteit van een online catalogus tot een volwaardig verkoopkanaal. Samen met Pieter Van Gelder, Marketing Coördinator bij Vermeersch-Deconinck, blikken we terug op de stappen die het bedrijf al gezet heeft en kijken we uit naar de uitdagingen die het bedrijf nog te wachten staan.

Bewustzijn van de digitale wereld

Vermeersch-Deconinck startte in de jaren ’60 in Kortemark en is sindsdien blijven groeien en evolueren. Je bent bij Vermeersch-Deconinck aan het juiste adres voor een uitgebreid assortiment machines, handgereedschappen, doe-het-zelf-producten, drogisterij producten, speelgoed, tuinmeubelen, school- & kantoorartikelen, camping & barbecue, elektro en nog veel meer.

Door de groei van ‘het internet’ opteerde het bedrijf ervoor om ook online actief te zijn, dit onder de vorm van een online catalogus. Klanten konden door het volledige aanbod navigeren, maar nog geen bestellingen plaatsen. Vermeersch-Deconinck was zich bewust van de snel evoluerende, digitale wereld waarin we ons bevinden en koos daarom om de stap te zetten naar een online shop. Het bedrijf was er van overtuigd dat wie geen duidelijke website of webshop had, marktaandeel zou verliezen.

Naamsbekendheid en extra verkoop

Het ontwikkelen en lanceren van de webshop had uiteraard als doel om extra naamsbekendheid te verwerven en extra verkoop te genereren. Daarnaast was het ook heel belangrijk voor Vermeersch-Deconinck om een tool te ontwikkelen die klanten de mogelijkheid biedt om van thuis uit heel eenvoudig te controleren of een product al dan niet in voorraad is. Het voordeel is ook dat klanten die contact opnemen via e-mail of per telefoon eenvoudig kunnen doorverwezen worden naar de webshop omdat men daar alle gewenste informatie kan terugvinden.

Vermeersch-Deconinck ging op zoek naar een partner om de webshop met de gewenste functionaliteiten te ontwikkelen, omdat de technische knowhow intern niet aanwezig was. Er moest naast de ontwikkeling van de webshop ook een koppeling voorzien worden met het ERP-systeem.

Interne organisatie verder structureren

Het ontwikkelen van de webshop bracht heel wat uitdagingen met zich mee. Dat waren niet alleen uitdagingen bij de bouw van de webshop op zich, maar ook uitdagingen voor Vermeersch-Deconinck om de interne organisatie verder te optimaliseren. Een webshop lanceren en vooral onderhouden, houdt namelijk meer in dan een online platform bouwen.

De eerste grote uitdaging voor het bedrijf was het artikelbeheer volledig op punt zetten en vervolgens up-to-date houden. Dit was noodzakelijk omdat er een koppeling tussen het ERP-systeem en de webshop tot stand zou gebracht worden. Het was noodzakelijk om alle producten in de juiste categorie onder te brengen, productnamen te verduidelijken en een database aan te leggen met productfoto’s, productinformatie, video’s, etc. Verder was ook de opbouw van de logistieke organisatie om alle pakjes tijdig samen te stellen en te versturen een niet te onderschatten opdracht voor Vermeersch-Deconinck.

Steeds sterker uithangbord

Zoals reeds aangehaald beschikte Vermeersch-Deconinck al over een eerste platform voordat we samen in zee gingen. Er konden echter geen producten besteld worden via de online catalogus. Tijdens de eerste gesprekken legden we daarom meteen het idee op tafel om op de nieuwe webshop alle producten effectief online te koop aan te bieden. Na het analyseren van alle vereisten en uitdagingen werd in overleg beslist om het volledige assortiment op te nemen op de webshop.

Deze beslissing heeft ertoe geleid dat er ook online producten te koop zijn per stuk en per doos. Onze designers hebben een aangepast design voorzien om dit mogelijk te maken. Ook hebben onze developers de nodige programmatie uitgevoerd om klanten die een product per doos kopen te laten genieten van een hoeveelheidskorting.

Een tweede gevolg van de keuze om alle producten online aan te bieden, is dat het zeer uitgebreide assortiment (meer dan 50.000 producten) diende vertaald te worden naar een menu waar klanten gemakkelijk hun weg kunnen in vinden. Door mee te denken met Vermeersch-Deconinck over de verschillende doelgroepen die het bedrijf wil aanspreken en onze ervaring konden we voor deze denkoefening de nodige ondersteuning bieden. De webshop beschikt ook over een apart portaal dat uitsluitend bedoeld is voor de B2B klanten, waar zij specifieke prijzen en informatie kunnen raadplegen.

Geleidelijk aan hebben we samen met Vermeersch-Deconinck de webshop verder uitgebouwd. Zo hebben we bijvoorbeeld attributen toegevoegd aan de webshop om klanten eenvoudig te laten zoeken naar producten. Dit was ook iets wat volledig gecustomized moest worden om te kunnen communiceren met het ERP-systeem. Ook hebben we de review score van 'The Feedback Company' geïntegreerd op de webshop.

De webshop is doorheen de jaren enorm geëvolueerd en is het uithangbord van Vermeersch-Deconinck geworden. Mensen kunnen terugvinden of bepaalde producten al dan niet in voorraad zijn, kunnen productinformatie raadplegen, etc. Kortom de webshop is meer dan louter een shop. Vermeersch-Deconinck start binnenkort bijvoorbeeld met een blog om haar doelpubliek te inspireren. Ook hiervoor dragen we ons steentje bij aan de implementatie en organisatie.

Toenemende naamsbekendheid, groter bereik en extra sales

De samenwerking verloopt heel vlot en er wordt altijd meegedacht tot een haalbare oplossing, ongeacht hoe complex het probleem ook is.
Pieter Van Gelder, Marketing Coördinator bij Vermeersch-Deconinck