Flanders Business School - Online Communicatie | Indie Group
Alle berichten
Artikel

Flanders Business School - Online Communicatie

Vorige zomer heeft Flanders Business School een nieuwe website gelanceerd. Voor het up-to-date houden en verder optimaliseren daarvan heeft FBS Indie Group als partner gekozen. Het voorbije jaar werd intensief gewerkt, niet alleen aan het verbeteren van de website maar ook aan het stroomlijnen van de online en offline communicatie. We bieden jou graag een blik op de ondernomen acties.

Focus op ondernemerschap en innovatie

Flanders Business School (FBS), opgericht in 1977, is een onafhankelijke onderwijsinstelling met een door de NVAO geaccrediteerd MBA-programma. Dit betekent dat de organisatie in alle vrijheid, eigen opleidingsconcepten kan uitwerken op maat van haar studenten. Zo kiest FBS resoluut voor een innovatief educatief concept, waarbij de focus volledig op ondernemerschap en innovatie ligt. Aan het woord “ondernemerschap” wordt trouwens een heel brede invulling gegeven: het gaat niet enkel om het opstarten van een nieuwe onderneming, maar ook om het creëren van nieuwe activiteiten binnen reeds bestaande organisaties.

Het uiteindelijke doel is het persoonlijk initiatief van de studenten maximaal te ondersteunen. Het Executive MBA programma is zeker en vast het mooiste voorbeeld van deze ambitie. Deze tweejarige opleiding biedt een combinatie van theoretische vorming en individuelecoachingmomenten, die opgebouwd zijn rond de real life ondernemerschapstrajecten van de deelnemers zelf. Deze opleiding is het vlaggenschip van FBS.

Vernieuwde website

Flanders Business School is zich bewust van het belang van online media en vernieuwde daarom haar website. Enerzijds werd de stijl en structuur van de website grondig gewijzigd, anderzijds werden het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl geïntegreerd. De business school ging na de lancering van de vernieuwde website op zoek naar een partner die hen kon helpen om de website verder up-to-date te houden en te optimaliseren.

Benoît (Benoît De Baere, Business Manager FBS) waarom zijn jullie op zoek gegaan naar een partner om jullie website en online communicatie te optimaliseren?

“Gezien de snelle evolutie van online technologieën, moet ook de vernieuwde website continu up-to-date gehouden worden. Daar hebben we intern echter de tijd niet voor, en ook de technische expertise hebben we niet in huis. Maar we zijn ons wel bewust van het belang van het medium, daarom laten we ons graag bijstaan met professioneel advies. Onze kernactiviteiten liggen in het aanbieden van executive education programma’s, bijvoorbeeld onze MBA, niet in online communicatie. Uitbesteding van dit deel aan een partner die hierin gespecialiseerd is, was dan ook een logische keuze op het vlak van effectiviteit en efficiëntie. Zo kunnen wij ons toeleggen op onze core business, namelijk het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs.”

Specifieke positionering online overbrengen

Tijdens de eerste gesprekken konden we elkaar beter leren kennen en werden de prioriteiten voor Flanders Business School in kaart gebracht. Het eerste doel was de naamsbekendheid van de business school vergroten, maar daarnaast wil FBS ook nog veel meer dan vroeger de eigen focus op entrepreneurship uitdragen. Tenslotte wil FBS ook geïnteresseerden via de online communicatiekanalen stimuleren om contact op te nemen en infomomenten bij te wonen.

In een eerste fase werden regelmatig content updates en blogberichten opgesteld en verspreid. Dat had als doel meer bezoekers naar de website te genereren en hen te informeren over het opleidingsaanbod. Dat kon de interesse voor de opleidingen alleen maar ten goede komen. Na overleg werd ook beslist om een nieuwe tone-of-voice te bepalen en te implementeren in de online communicatie. Deze diende beter afgestemd te zijn op het DNA van FBS.

Website gebruiks- en SEO-vriendelijker maken

De website van Flanders Business School is de ‘main hub’ waar alle updates en berichten gepubliceerd worden. Daarom is er veel aandacht gegaan naar het optimaliseren van de websitevoor zoekmachines en de gebruikers. Stap voor stap werden elementen van de website verbeterd, waaronder onderstaande zaken:

- Menu-structuur en taxonomie duidelijker opstellen
- Footer aanvullen
- Flow inschrijven voor nieuwsbrief optimaliseren
- Flow bij contactopname optimaliseren
- HTML tags toevoegen aan content
- Title tags en Meta omschrijvingen uitschrijven en toevoegen

Social Media

Om het bereik van de website uit te breiden, worden berichten nu ook systematisch verspreid via social media. Dat veronderstelde echter dat we wat meer lijn brachten in de aanwezigheid op de diverse social media. Zo willen we geïnteresseerden bijvoorbeeld aanmoedigen om de business school te contacteren met vragen om informatie.

Op basis van de strategische doelstellingen van FBS werden ook voor de online communicatie concrete doelstellingen bepaald. Zo konden de verschillende social media kanalen van FBS (Facebook, LinkedIn en Twitter) doelgericht en planmatig heringericht worden.

Samen hebben we ook beslist om een piloot op te starten met social media advertising. De traffic naar de website verdubbelde vrijwel meteen en ook het doorklikgedrag toonde het gewenste resultaat. Na de piloot hebben we dan ook beslist om de campagne aan een verhoogd tempo verder te zetten.

Hoe ervaren jullie de samenwerking?

“Heel constructief. De medewerkers van Indie Group hebben inspanningen gedaan én hun tijd genomen om de identiteit en de noden van onze organisatie te begrijpen. Ze hebben waardevolle suggesties gedaan met betrekking tot mogelijke verbeteringen en onze feedback goed verwerkt. We zijn heel tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening en de heldere rapporteringen."

Onze partners bij Indie Group hebben inspanningen gedaan én de tijd genomen om de identiteit en de noden van onze organisatie te begrijpen.
BENOÎT DE BAERE, BUSINESS MANAGER FLANDERS BUSINESS SCHOOL

Wat is voor jullie de return van de samenwerking?

“Niet alleen zien we een duidelijke stijging van het aantal bezoekers op onze website, we beschikken ook over meer betrouwbare cijfers over de effectiviteit van onze online communicatie. Dat zal ons helpen om de komende jaren verdere, gerichte initiatieven te nemen.”

Download hem nu en kom meer te weten over pim!

Download PIM whitepaper