Alle berichten
Artikel

Boost je business: Hoe A/B testing jouw conversie verhoogt

Al te vaak worden designs van online platformen en de daaraan gekoppelde online marketing campagnes op losse assumpties en buikgevoel gebaseerd. Ongeleide pijlen uitschieten en hopen iets te raken kan je proberen, maar dit is helemaal niet efficiënt. Een aantal zaken testen en meten om te zien wat het best werkt, dat is gerichte marketing. Op die manier kom je te weten wat er echt in de smaak valt bij je doelgroep(en). Een techniek die je hierbij op weg helpt is A/B testing.

Welke variabelen kan ik testen

Om een statistisch onderbouwde analyse te kunnen voeren is het belangrijk telkens slechts één variabele aan te passen. Als je verschillende zaken in één A/B test van elkaar laat verschillen kan je niet met zekerheid zeggen welke aanpassing voor significant betere resultaten heeft gezorgd.

Zo goed als alles kan getest worden via een A/B test. Wat je wil gaan testen zal afhankelijk zijn van je vooropgestelde doelen, maar enkele vaak geteste variabelen zijn:

De onderwerpregel

Dit is het eerste wat uw klanten te zien krijgen als ze uw nieuwsbrief ontvangen. Het is daarom uitermate belangrijk om goed in kaart te brengen wat wel en niet werkt. We kunnen dus verschillende zinnen, thema’s gebruiken en kijken welke de hoogste click-through rate hebben gegenereerd.

De landingspagina’s & call-to-actions

Je kan experimenteren door je call-to-action button van kleur, grootte, plaats, … te veranderen. Kortom, het samenstellen van de optimale call-to-action button. Door twee licht verschillende versies van dezelfde landingspagina met elkaar te vergelijken, kan je perfect nagaan welke versie het beste werkt. Op deze manier ontdek je ongetwijfeld (kleine) verbeterpunten die tot een hogere conversiegraad leiden.


De afbeeldingen

Net als bij de call-to-action button heeft ook bij een afbeelding de plaats, grootte en het aantal een invloed op de conversieratio van je platform of advertentie. Test een aantal verschillende mogelijkheden om de beste resultaten te verkrijgen. Zo kan een foto van een persoon in plaats van een product al een groot verschil veroorzaken. Durf dus te testen, te meten en te optimaliseren!

Meer conversies genereren dankzij A/B-testing

Met A/B testing kan je met relatief weinig inspanning en risico tot waardevolle inzichten komen. Het is een low risk, high return techniek om online activiteiten te optimaliseren.

Baseren op feiten, geen buikgevoel

Neem geen beslissingen op basis van buikgevoel of subjectieve voorkeur. Baseer je op feiten, die blijken uit harde data. Laat de verzamelde data voor je doelgroep(en) spreken en vergaar waardevolle inzichten in hun wensen en frustraties.

Geleidelijke transitie

Door telkens subtiele wijzigingen aan te brengen, zoals bijvoorbeeld een groene call-to-action knop te veranderen naar het rood, kan je stapsgewijs meer conversies genereren. Je trouwe bezoeker zal zich niet onwennig voelen bij de kleine wijzigingen en behoudt de positieve associaties met je merk, product of onderneming.

Slimmer investeren

In plaats van gewoon nieuwe bezoekers naar je website te brengen die niet converteren, is het daarentegen slim om constant je website te optimaliseren. bezoekers op zich brengen amper op, indien ze niet tot een bepaalde actie over gaan. Ga dus via A/B testing na welke drempels je hoort te verlagen om je conversieratio te verhogen.