Boost conversies met geoptimaliseerde landingspagina:… | Indie Group
Alle berichten
Artikel

Boost conversies met geoptimaliseerde landingspagina: 10 tips

Heel wat ondernemingen zetten sterk in op online advertising campagnes. Prachtige visuals worden gecreëerd en boeiende advertentieteksten worden geschreven. Alleen is het vaak zo dat de conversiegraad bij de online bezoekers heel laag blijft. Hoe kan een geoptimaliseerde landingspagina daarbij helpen?

Waar komen je bezoekers terecht?

Omdat veel bedrijven zodanig de focus leggen op het opstellen van relevante en uitnodigende campagnes, vergeten ze waar hun geïnteresseerde bezoekers uiteindelijk terecht komen. Daardoor spendeer je als organisatie heel veel middelen om je potentiële klanten tot bij de winkel te brengen, maar doe je niet open wanneer ze voor de deur staan.

Je schenkt dus best voldoende aandacht aan een goede landingspagina als je een hogere conversiegraad wil behalen. Bovendien kan het geen kwaad om ook je terugkerende bezoekers er duidelijk aan te herinneren wat de meerwaarde en relevantie van je producten of diensten zijn.

10 tips voor meer conversie op je landingspagina

Een goede landingspagina ontwikkelen is niet altijd eenvoudig, omdat er veel factoren zijn waarmee je rekening moet houden. Je landingspagina is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de doelstelling die je ermee wil bereiken. Mik je eerder op een soft conversie, zoals het invullen van een contactformulier, of wil je meer harde conversies, zoals een geplaatste bestelling?

Toch zijn er een aantal belangrijke kernregels waarmee je rekening kan houden. Hieronder vind je 10 belangrijke tips voor meer conversie met behulp van een geoptimaliseerde landingspagina.

1. ZORG DAT JE ADVERTENTIE EN LANDINGSPAGINA OP ELKAAR AANSLUITEN

Dit lijkt zo voor de hand liggend, maar dat is misschien juist de reden waarom zoveel ondernemingen hier al in de fout gaan. Als de landingspagina niet dezelfde boodschap brengt als je advertentie, dan vraagt je bezoeker zich onmiddellijk af of hij hier wel vindt wat hij zoekt, waardoor hij hoogst waarschijnlijk weg klikt.
Je bezoeker vanuit een advertentie laten landen op een algemene homepage is dus uit den boze. Ook het gebruik van een advertentie om zoveel mogelijk mensen naar een pagina te lokken die niets met die advertentie te maken heeft, zorgt voor een hoge bouncerate.
Zorg er dus voor dat de tekst op je landingspagina hetzelfde onderwerp als de advertentie aansnijdt en maak gebruik van consistente afbeeldingen. Op die manier weten online bezoekers dat ze zich op de juiste webpagina bevinden. Dit zal je niet alleen meer, maar ook kwalitatieve bezoekers bezorgen.

2. KIES EEN TITEL DIE METEEN IN HET OOG SPRINGT

De titel is het eerste wat je online bezoekers zullen zien wanneer ze op je landingspagina terecht komen. Maak je titel dus niet te lang of mysterieus. Je wilt namelijk dat de bezoeker duidelijk ziet wat hij op deze pagina kan verwachten en je hebt pas enkele seconden om hem daarop te wijzen. Wind er geen doekjes om, maar geef duidelijk aan welk probleem hier voor de bezoeker opgelost wordt.
Eens je de aandacht van de bezoeker hebt kan je aan de hand van een subtitel dieper ingaan op de hoofdtitel. Zo kan je de context aan de bezoeker duidelijk maken en hem in één zin op de meerwaarde van je product of dienst wijzen. Zie de subtitel dus als de waardepropositie van je landingspagina.

3. MAAK DE WAARDE VOOR JE KLANT GLASHELDER

Maak gebruik van een korte tekst die enerzijds focust op de problemen van klanten en anderzijds op de oplossing die je product of dienst hen biedt. Op beide vlakken mag je to-the-point zijn. Wees dus niet bang om je klant eens heel even pijn te doen en wijs hem op wat hij mist wanneer hij niet voor je product of dienst kiest. Mensen zijn namelijk nogal afkerig tegenover het verlies van voordelen. Een testimonial kan hier wonderen doen, omdat echte mensen getuigen over situaties waarin je bezoeker zich herkent.
Hierna zet je duidelijk de meerwaarde en oplossing van je aanbod in de verf. De enige vraag van de klant die je hier moet beantwoorden is: “What’s in it for me?”. Schrijf dit niet uit in een ellenlange tekst, maar hanteer bullet points. Zo kan je potentiële klant alles sneller verwerken en langer onthouden.

4. OVERTUIG MET EEN RELEVANTE AFBEELDING

Wist je dat het overgrote deel van informatie visueel door de mens verwerkt wordt? Enkel en alleen daarom hoort er absoluut een relevante afbeelding op je landingspagina te staan.Onder een relevante afbeelding verstaan we een beeld dat aansluit bij de boodschap die op de landingspagina gecommuniceerd wordt. Je aanbod wordt nog geloofwaardiger als die afbeelding visueel voorstelt wat de klant zal ontvangen wanneer hij op je aanbod ingaat.
Schenk voldoende aandacht aan hoogwaardig visueel materiaal. Dit is niet het moment voor een willekeurige stock photo of een exemplaar van slechte kwaliteit. Zet daarentegen in op authenticiteit en beelden van hoog niveau.

5. OPTEER VOOR EEN EENVOUDIG INVULFORMULIER

Het invullen van een formulier is wat van je bezoeker een lead of klant maakt en is dus de belangrijkste stap die een potentiële klant op deze webpagina moet ondernemen. Schrik je bezoekers hier niet af met een ingewikkelde invullijst, maar vraag enkel de informatie die je echt nodig hebt om hen nauwkeurig op te volgen. Maak de lijst daarnaast ook niet te kort, want dan bestaat de kans dat te veel niet kwalitatieve leads het formulier invullen.
Wel is het aangewezen om bepaalde velden naast elkaar te zetten, zoals naam en voornaam. Verder kan je voor terugkerende klanten bepaalde velden al automatisch invullen. Deze zaken lijken een miniem verschil te maken, maar kunnen doorslaggevend zijn in het wegwerken van drempels voor conversie.

6. BIED EEN DUIDELIJKE LINK NAAR CONTACTGEGEVENS EN PRIVATE POLICY

Elke online bezoeker zou voorzichtig moeten zijn met het delen van zijn of haar persoonlijke gegevens. Stel je bezoekers gerust door de contactgegevens van je onderneming duidelijk weer te geven en een private policy link aan te reiken. Ook het aanbieden van een bepaalde vorm van garantie kan een sterke boost voor je geloofwaardigheid zijn.
Maak je online bezoekers ook geen blaasjes wijs en wees oprecht. Houd hun gegevens voor jezelf en deel ze niet met derden.

7. ZET IN OP EEN ACTIEGERICHTE CALL-TO-ACTION

Geef je call-to-action een prominente positie op je landingspagina, want het is de allerbelangrijkste trigger voor conversie. Gebruik een knop en maak deze groot genoeg. Kies bovendien voor een opvallend design in contrasterende kleuren.
Zorg er ook voor dat je call-to-action specifieke woorden gebruikt die aanzetten tot actie en de bezoeker duidelijk maken wat ze moeten doen om te krijgen wat ze willen. Kort en bondig, zonder enige vorm van dubbelzinnigheid.

8. VERMIJD ELKE VORM VAN AFLEIDING

Om een hogere conversieratio en lagere bouncerate te realiseren, is het belangrijk om je bezoeker zo intuïtief mogelijk doorheen de pagina te begeleiden. Vermijd daarbij elke vorm van afleiding.
Verberg menu’s en andere navigatiemogelijkheden bovenaan en aan de zijkant van de webpagina. Je wilt niet dat de aandacht van je bezoeker afgeleid wordt, waardoor hij weg klikt naar een andere pagina op je online platform. Die bezoeker zet namelijk een stap terug in de conversie funnel.
Steek je landingspagina verder in een sober design en opteer voor een no-nonsense structuur met duidelijke blokken waarbij de belangrijkste informatie boven de vouwlijn van de webpagina staat.

9. GA RESOLUUT VOOR EEN RESPONSIVE DESIGN

Ongetwijfeld komt een groot deel van je potentiële klanten in aanraking met jouw onderneming via een mobiel apparaat.
Maak je landingspagina dus mobielvriendelijk met een responsive design. Dit laat de bezoekers toe om ook op mobiele apparaten probleemloos het formulier in te vullen.

10. DURF TE EXPERIMENTEREN MET A/B-TESTEN

Al deze tips zijn misschien een beetje overweldigend. Bovendien zijn het slechts tips en geen garanties voor onmiddellijk succes. Probeer daarom verschillende zaken uit. In een eerder blogartikel werd al stilgestaan bij het potentieel van growth hacking.
Een growth hacking techniek als A/B-testing kan ook hier heel waardevol zijn. Het laat je toe om de prestaties van twee licht verschillende versies van dezelfde landingspagina met elkaar te vergelijken, om na te gaan welke zaken het beste werken. Zo ontdek je ongetwijfeld kleine verbeteringen die tot een hogere conversiegraad leiden!

Download hem nu en kom meer te weten over pim!

download PIM whitepaper