Baunat bekroond tot beste cross-border webshop van… | Indie Group
Alle berichten
Artikel

Baunat bekroond tot beste cross-border webshop van België

Op 17 november werd de Belgische webshop Baunat verkozen tot beste online exporteur van België. Deze ranking wordt bepaald door BeCommerce, de Belgische vereniging van webshops. Zo’n 419 webbedrijven en 73 partners zijn lid van de organisatie.

Stefaan, wat betekent deze eerste plaats voor Baunat?
Stefaan: “We zijn uiteraard trots dat we zijn uitgeroepen tot het beste Belgische bedrijf in online cross-border commerce. In de eerste plaats benadrukken we echter graag dat dit slechts een momentopname is. Het goede nieuws is dat we de eerste plaats bekleden, maar we hebben zelf het gevoel dat we nog veel beter kunnen scoren. Vandaag vormt zich al een nieuwe uitdaging voor ons: de eerste plaats volgend jaar bestendigen. We streven continu naar excellentie. Die ingesteldheid zit in onze bedrijfscultuur ingebakken.”

“Ik ben ervan overtuigd dat je als bedrijf altijd vooruit moet kijken. De bekroning is vooral een nieuwe motivatie, want we zijn sinds 2008 op deze manier bezig. Jaarlijks realiseren we een groei van 30-40 % en dat zonder dat er één iets specifiek gebeurt op één niveau. Het bewijs dat als je jaren zo bezig bent en dergelijke cijfers kunt voorleggen, betekent dat we moeten voortdoen op ons elan.”

Baunat bekroond tot beste cross-border webshop van België
Baunat bekroond tot beste cross-border webshop van België

Jullie groeien jaar na jaar sterk. Is deze evolutie toe te wijzen aan het feit dat jullie van bij het begin gekozen hebben om online te gaan?
Stefaan: “Dat klopt helemaal! E-commerce groeit wereldwijd
, ook in ons segment van duurdere producten. De cijfers die we voorleggen zijn enorm. Des te meer omdat we in een industrie actief zijn waar het gemiddelde de laatste jaren sterk achteruit gaat, vooral in West-Europa. Er is een negatieve groei binnen onze sector.”

“Daarnaast hebben we te kampen met nog een aantal andere obstakels. Zo had in 2015-2016 de terreur in Europa een grote impact, ook online. We merkten dat vooral de Chinese consument minder geneigd was om bij Europese bedrijven aan te kopen. Ook is België zeker geen early adaptor of letterlijk ‘vroege aanvaarder’ van nieuwe producten en technologieën. Ik hoef je dus niet te vertellen hoe blij we zijn met onze groei.”

De keuze om van bij de oprichting van Baunat volledig in te zetten op e-commerce draagt bij tot onze enorme groeicijfers in een sector die achteruit gaat.

Jullie stonden vorig jaar op de twaalfde plaats en maakten dit jaar een enorme sprong naar de eerste plaats. Hoe verklaar je die sterke stijging?
Stefaan: “Het is moeilijk aan te wijzen welke inspanningen tot deze sterke stijging hebben geleid. Ik denk dat we op een bepaald moment een ‘tipping point’ hadden, zoals dit bij veel bedrijven is. Om je een idee te geven, twee jaar geleden stonden we zelfs niet in de top vijftig. We groeien zeer snel, maar dat komt niet door fundamentele wijzigingen of inspanningen. Het kan dat we volgend jaar niet langer op de eerste plaats staan voor beste cross-border webshop, maar dat we op een ander vlak verder staan.”

Wat is volgens jou de reden van jullie internationaal succes?
Stefaan: “Daar zijn heel veel redenen voor. De belangrijkste zijn het beschikken over een zeer goed team en zoals eerder vermeld het streven naar perfectie. Belangrijk is dat je niet streeft naar een bekroning of erkenning. Dat komt vanzelf en vloeit voor uit de drang om doelstellingen te behalen en continu te verbeteren.”

Baunat Antwerp

“We hebben bij de oprichting van ons bedrijf onmiddellijk gekozen om in te zetten op een global brand. Zo hadden we van bij het begin een website in vier talen, ondertussen is dat geëvolueerd naar zeven talen. Dat brengt investeringen met zich mee en is ook veel complexer in vergelijking met een nationale of lokale website. We moesten onmiddellijk aan de slag met de complexiteit van cross-border e-commerce op alle niveaus. Op termijn was dit zeker een voordeel.”

Cross-border e-commerce heeft op verschillende niveaus binnen een organisatie een zeer grote impact. Wat is er zoal belangrijk of m.a.w. waarom staan jullie op de eerste plaats?
Stefaan: “De jury die de ranking bepaalt, houdt rekening met verschillende succesfactoren van cross-border e-commerce. Dit zijn de succesfactoren volgens Jesse Weltevreden, Professor E-business aan Universiteit Amsterdam: site in verschillende talen, zoveel mogelijk betaalsystemen, veel reviews en liefst in verschillende talen van mensen met een verschillende nationaliteit, mobielvriendelijkheid, lokale content, snelheid en nog enkele andere factoren. We scoren op elk vlak goed, maar zijn op dit moment nergens excellent in.”

kom hier meer te weten
Er zijn twee belangrijke componenten bij (cross-border) e-commerce: digitale marketing en conversie (website + delivery)

“Wanneer je spreekt over cross-border e-commerce en e-commerce in het algemeen dan zijn er in mijn ogen twee belangrijke componenten. Dat is enerzijds digitale marketing en anderzijds conversie. Digitale marketing zorgt voor verkeer naar je website. Mensen moeten ons in verschillende talen en landen vinden. Om dat te realiseren zijn investeringen nodig op digitaal marketingvlak, maar ook op het niveau van je website. We zetten sterk in op SEO en SEA. De volgende stap is bijvoorbeeld om ook op Baidu, de meest gebruikte zoekmachine van China, goed gevonden te worden.”

“Conversie heeft voor mij voor het grootste deel te maken met op het eerste niveau de kwaliteit van je website en op het tweede niveau je delivery. Op het niveau van de website, meer bepaald op technisch vlak en alle tools die nodig zijn om er voor te zorgen dat er wordt geconverteerd, scoren we zeer sterk. Dit dankzij een nauwe samenwerking met Indie Group sinds de oprichting van Baunat. We zouden zowel op het vlak van marketing en techniek niet staan waar we nu staan zonder sterke en goede partners. Het is belangrijk dat ook onze partners beseffen dat dit een mijlpaal is waar we allen fier mogen op zijn. Maar tegelijk moeten we samen alert blijven voor nieuwe evoluties en snel doorgroeien, want geen enkele markt evolueert zo snel als de industrie van e-commerce.”

We zouden niet staan waar we nu staan zonder sterke en goede partners!

“Je moet ook leveren wat je belooft, dat is de laatste fase van de klantervaring. Doe je dat niet dan wordt je, zeker in e-commerce, afgestraft door reviews. Wij hebben op Trustpilot een gemiddelde score van 9,8 en zijn daarmee wereldwijd de eerste in ons segment. Als je weet dat de gemiddelde prijs van een transactie op onze webshop € 3.000 is, dan begrijp je hoe belangrijk vertrouwen is.”

Baunat Trustpilot Homepage

“Wanneer je een fantastische website hebt, moet er geconverteerd worden. Daarbij is de rol van ons team essentieel. Als er vragen worden gesteld moet ons team op de juiste manier antwoorden, zowel inhoudelijk als qua taal. Taal is enorm belangrijk bij cross-border e-commerce. Slechts 12 % van de transacties op onze webshop vinden in België plaats en 97 % van de bezoekers op onze website komen uit het buitenland. Het volstaat dus niet om je website in verschillende talen ter beschikking te stellen. Je moet ook mensen hebben die de talen machtig zijn.”

“Het is eigenlijk een volledig proces: via digitale marketing mensen naar je website leiden, vervolgens een website hebben die converteert, over een team beschikken dat verkoopt en tot slot zorgen dat je delivery in lijn ligt met de verwachting. Zo krijg je topbeoordelingen. Elk niveau is even belangrijk en moet goed zitten. Om het met een cliché te zeggen: je bent zo sterk als je zwakste schakel.”

Je bent zo sterk als je zwakste schakel!

Download hem nu en kom meer te weten over pim!

download PIM whitepaper