GVO Woonzorggroep | Indie Group
Alle cases
  • Online Strategie
  • E-commerce

GVO Woonzorggroep

Evenwichtige communicatiestrategie

Het spanningsveld tussen centraal en decentraal communiceren

Centraal kunnen communiceren, zonder de eigenheid van elke entiteit te verliezen. Dat was de grote uitdaging voor GVO. Als woonzorggroep willen ze immers herkenbaarheid en eenduidigheid nastreven. Daarnaast hebben de 10 woonzorgcentra elk hun eigen karakter en individuele aanpak die de gastvrije service typeert.

De initiële vraag van GVO voor Indie Group was een volledig nieuwe website. Ons traject eindigde met een nauwgezette strategie die mooi de balans vindt tussen centraal en lokaal communiceren. Alhoewel, eindigen? Voor GVO en de verschillende woonzorgcentra is dit pas het startschot om hun persoonlijke dienstverlening doelgericht in de kijker te zetten.

1. Sterk fundament

Om de juiste boodschap bij de juiste personen te krijgen, werden diverse groepen bevraagd. In eerste instantie kwamen natuurlijk de bewoners aan bod. Waarom vinden zij het fijn in hun woonzorgcentrum? Daarnaast vroegen we aan de kinderen en kleinkinderen waarom de keuze voor hen op GVO viel. Het zijn immers vaak zij die de emotionele beslissing nemen. Tot slot kwamen ook de medewerkers van de verschillende afdelingen aan het woord. Al deze bevindingen vormden de basis voor het bepalen van persona’s en doelgroepen.

2. Balans vinden

We dachten mee over de structuur van de nieuwe website. Het uitgangspunt werd GVO als overkoepelend kwaliteitslabel met een afzonderlijke pagina voor elke afdeling. Zo komt het lokale aspect naar voor en maken mensen meteen kennis met het karakter van het woonzorgcentrum in hun regio. De uitvoering van het online platform nam GVO zelf in handen.

3. Marketing centraliseren

Sociale media, events, acties voor vrijwilligers, … de verschillende woonzorgcentra proberen op tal van manieren hun doelgroepen te bereiken. Om eenheid te brengen in die communicatie en de GVO-identiteit overal te laten doorschemeren, werkten we een algemene policy uit.

Zie het als een soort GVO-menukaart waaruit de woonzorgcentra kunnen kiezen als ze iets willen organiseren. Het centrum neemt het initiatief, GVO helpt bij de uitvoering. Zo zorgden we ervoor dat er vanaf dat moment eenduidig kon worden gecommuniceerd, zonder de lokale charme te verliezen.

Strategisch sterk

We hoeven niet altijd de volledige digitale uitvoering te doen om mee te denken over jouw strategie. Het is onze ambitie om tools aan te reiken zodat je het heft zelf in handen kan nemen. Dat is onze manier van zorgen, zoals GVO voor mensen zorgt!

Screenshot 2020 08 28 at 15 34 25

Samen groeien?

Klaar om samen te ontdekken wat jouw klant wil beleven?

Kom eens praten!